"Med ett stort mod, klokhet och ett långsiktigt agerande har Nadjafi & Kristensen bidragit till ett nytänkande och tagit en position i en etablerad bransch. Drivkraften att vilja samspela och skapa värde för alla inblandade samt att våga tro på sitt koncept har tillsammans med kärlek till sin hembygd skapat ett modernt företag med goda värderingar och en stor framtidspotential"

- Erik Paulsson Stipendiet och juryns motivering för årets entreprenör -

Vi valde att citera juryn under rubriken om vision & framtid då vi tycker den speglar vår egna bild av hur vi vill agera och skall agera även i framtiden. Förnyelse och tradition i en härlig mix där vi alltid har kunden och relationen i blickfånget.

Bäst är inte att vara störst - Störst är att vara bäst